Bijzondere voorwaarden

Verzakingsrecht

De consument beschikt niet over het recht om van een aankoop af te zien

 Hoewel artikel 47 van de Wet betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming bij de verkoop op afstand in een termijn van 14 kalenderdagen voorziet waarbinnen de consument de overeenkomst kan herroepen is dit herroepingsrecht niet van toepassing op de contracten gesloten via deze website.

 Ingevolge het KB van 18 november 2002 (artikel 139§2 Wet marktpraktijken en consumentenbescherming) worden overeenkomsten op afstand betreffende diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld.

 Deze uitzondering voor de toeristische sector werd ingegeven door de specificiteit van de in deze sector geleverde diensten en is in overeenstemming met Europese richtlijn betreffende de verkoop op afstand, die eveneens een uitzondering voorziet voor diensten betreffende logies, vervoer, het restaurantbedrijf en de vrijetijdsbesteding.

Inbegrepen in de prijs:
 Elke prijs is in Euro, komt overeen met een welomschreven reisperiode en omvat : 
 - De vlucht heen en terug, zoals vermeld op uw reisdocumenten
 - De transfer van de luchthaven van aankomst naar uw hotel en terug 
 - Het verblijf in het door u gekozen hotel volgens de vermelde formule
 - Taksen

Niet inbegrepen in de prijs:
 - De kosten van uw visum en van eventuele vaccinaties
 - De kosten van een reis- en bijstandsverzekering
 - Annuleringsverzekering
 - Fooien
 - Excursies die niet uitdrukkelijk als inbegrepen staan vermeld
 - Het traject tussen uw woonplaats en de luchthaven van vertrek
 - Ruimbagage (afhankelijk van de luchtvaarmaatschappij)
- het Fuel Protection Program;

 


Annulering
De annulering van een gereserveerde reis moet per e mail (info@larareizen.be) aangevraagd worden, met aanduiding van de boekingsnummer en vertrekdatum. Annuleren kan alleen op werkdagen tijdens de kantooruren (van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 17 uur). Een annulering buiten deze tijdspanne wordt pas behandeld op de eerstvolgende werkdag.
De verschuldigde vergoeding hangt af van het type bestemming en het tijdstip van de annulering. De annuleringskosten worden berekend op de reissom exclusief de administratiekost, de premie voor de annulerings- en reis en bijstand verzekering.

De annuleringskosten
a) Tot en met 57 dagen voor de vertrekdatum: 35% van de reissom;
b) vanaf de 56e tot en met de 29e dag voor de vertrekdatum: 40% van de reissom;
c) vanaf de 28e tot en met de 22e dag voor de vertrekdatum: 50% van de reissom;
d) vanaf de 21e tot en met de 15e dag voor de vertrekdatum: 75% van de reissom;
e) vanaf de 14e tot en met de 8e dag voor de vertrekdatum: 90% van de reissom;
f) vanaf de 7e dag voor de vertrekdatum: 100% van de reissom

 

Afwijkende bepalingen

In geval van voorafbetaling van accommodatie of andere diensten, of volgens de specifieke voorwaarden voor cruises, binnenlands vervoer, rondreizen, bepaalde hotels e.a. kunnen de annuleringskosten tot relatief ver vóór de afreis oplopen tot 100%.

Dit bedrag moet verhoogd worden met de door de luchtvaartmaatschappij aangerekende vergoeding en de administratiekosten in overeenstemming met het tijdstip van de annulering (zie hierboven).

6. Vervanging en wijziging door de reiziger

Wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard tegen betaling van kosten, naast de eventuele prijsaanpassing. 
Hou er rekening mee dat eerder toegestane kortingen kunnen vervallen, afhankelijk van de gevraagde wijziging. Actuele promoties zijn eveneens onderworpen aan voorwaarden, en mogelijks niet van toepassing in een gewijzigd dossier. U wordt hiervan geïnformeerd bij de wijzigingsaanvraag.

 

De kosten hangen af van het tijdstip van wijziging, van het type bestemming en de aard van de wijziging.

(% van de reissom = exclusief de administratiekost, de premie voor de annulerings-, reis- en bijstandsverzekering)

  Naamscorrectie; naamswijziging; overdracht
a) Tot en met 29 dagen voor de vertrekdatum: voor vakantievluchten € 25 per dossier, voor lijnvluchten de door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten (die kunnen variëren van de administratiekosten tot de volledige prijs van het ticket) verhoogd met € 25 per dossier;

b) vanaf 28 dagen voor de vertrekdatum: bij vakantievluchten € 50 per dossier, voor lijnvluchten de door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten verhoogd met € 50 per dossier.

Andere wijzigingen

6.2.1 Taal van de reisdocumenten; leeftijd, kamertype of maaltijdregime

a) Tot en met 29 dagen voor de vertrekdatum: € 25 per dossier;

b) vanaf 28 dagen voor de vertrekdatum: € 50 per dossier.
Wijziging van hotel of appartement

a) tot en met 29 dagen voor de vertrekdatum: € 25 per dossier;
b) vanaf de 28e dag tot en met de 8e dag voor de vertrekdatum: € 25 per dossier (voor bepaalde hotels kunnen de wijzigingskosten verhoogd worden met het aantal nachten aangerekend als vergoeding door het oorspronkelijk geboekte hotel);
c) vanaf de 7de dag voor de vertrekdatum: 100% van de reissom

Wijziging van vlucht op zelfde dag; wijziging van luchthaven van vertrek bij de heenreis of luchthaven van aankomst bij de terugvlucht

a) tot en met 29 dagen voor de vertrekdatum: voor vakantievluchten € 12,50 per dossier, voor lijnvluchten de door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten (die kunnen variëren van de administratiekosten tot de volledige prijs van het ticket) verhoogd met € 12,50 per dossier;

b) vanaf 28 dagen voor de vertrekdatum: voor vakantievluchten € 25 per dossier, voor lijnvluchten de door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten ( die in de regel de volledige prijs van het vliegtuigticket bedragen) verhoogd met € 25 per dossier.

Wijziging van vertrek- of terugreisdatum OF wijziging van bestemming met behoud van de reisperiode

a) tot en met 57 dagen voor de vertrekdatum: € 12,50 per persoon;
b) vanaf de 56e tot en met de 29e dag voor de vertrekdatum: € 50 per persoon;
c) vanaf de 28e tot en met de 22e dag voor de vertrekdatum: € 150 per persoon;
d) vanaf de 21e tot en met de 8e dag voor de vertrekdatum: € 300 per persoon;
e) vanaf de 7e dag voor de vertrekdatum: 100% van de reissom.
Lijnvluchten: Voor reizen met lijnvluchten kunnen specifieke annulatiekosten aangerekend worden door de luchtvaartmaatschappij : deze kosten worden dan extra gefactureerd.

Facultatieve bezoeken en excursies
 Alhoewel onze hosts/hostessen ter plaatse tickets voor excursies verkopen, maken deze geen deel uit van de reisovereenkomst.  Daarenboven 
 handelen zij in opdracht en voor rekening van locale ondernemers. Lara Reizen is derhalve niet verantwoordelijk voor tekortkomingen in de organisatie en de exploitatie van deze excursies. Elke betwisting moet ter plaatse gebeuren.  Op de meeste bestemmingen kunnen deze excursies niet per kredietkaart betaald worden, maar enkel in contant geld.

Kortingen voor kinderen en 3de persoon
 Kinderprijs is geldig voor een kind die de kamer deelt met 2 volwassenen.  Kinderen onder 2 jaar vliegen gratis mee (op chartervluchten), zonder evenwel recht te hebben op een vliegtuigstoel.   Luchthaventaksen dienen echter wel betaald te worden.  Bij reservatie kan u wel een babybedje aanvragen.  Eventuele toeslagen voor het kinderbedje en de maaltijden worden steeds ter plaatse betaald.  Opgelet : voor kinderen is er een verstrengde controle op de leeftijd van de kinderen. De opgegeven leeftijdscategorie bij elk hotel is altijd inclusief de vermelde leeftijden.  Bijvoorbeeld : 2-11 jaar betekent : tot en met 11 jaar (dus tot aan de vooravond van de 12de verjaardag).  Baby’s mogen op datum van de terugreis de leeftijd van 2 jaar nog niet bereikt hebben.  Misbruiken resulteren automatisch in de weigering van het gratis ticket, zodat u het risico loopt niet te kunnen vertrekken.  

Herroeping van aanbod 
Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch vóór 20.00 uur de volgende dag.
Aansprakelijkheid van de reisorganisator
 a. De algemene aansprakelijkheid van Lara Reizen wordt geregeld door artikel 14 van de Algemene Voorwaarden. Lara Reizen vestigt er de aandacht op dat de aansprakelijkheid van de reisorganisator niet betrokken is in geval van overmacht of van een gebeurtenis die hij zelfs met inachtneming van de grootst mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen.  
 Bovendien is Lara Reizen wettelijk verplicht in de mate van het mogelijke bijstand en hulp te verlenen aan de in moeilijkheden verkerende reizigers tijdens de uitvoering van het reiscontract.  In deze gevallen (overmacht of hulp en bijstand) kan de reisorganisator de door hem gemaakte kosten voor extra vervoer en/of verblijf ten laste leggen van de reizigers.     
 b. De prestaties van de reisorganisator nemen een aanvang en een einde op de opstapplaats (de luchthaven in dit geval).

Onvoldoend aantal deelnemers
 Een begeleide rondreis kan geannuleerd worden tot 15 dagen voor vertrek indien het minimum aantal deelnemers niet werd bereikt voor de geplande afreisdatum.  Indien mogelijk wordt een alternatief voorgesteld.  Voor chartervluchten geldt een minimumbezetting van 65%.  De mogelijkheid bestaat dat u in internationaal gezelschap reist tijdens onze begeleide rondreizen.

Brochure
 Deze brochure werd samengesteld op basis van de gegevens ons meegedeeld door de hoteleigenaar zelf.  De reisorganisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele veranderingen (beschrijving, faciliteiten, concept) die na het drukken van deze brochure (januari 2016) gebeurden. Lara Reizen behoudt zich het recht alle fouten te corrigeren en mede te delen via errata aan de reisagent/reiziger.
Ondanks alle aandacht die wij besteed hebben aan de opmaak van deze brochure, is het mogelijk dat er een drukfout is binnengeslopen. Laat dus steeds prijzen en extra diensten bevestigen.